Συμμετοχή στην HORECA, την διεθνή έκθεση για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης, στις 11 Φεβρουαρίου 2017.
   Συμμετοχή στην έκτη γενική συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο πλαίσιο της HORECA στις 10 Φεβρουαρίου 2017.
      Το Caravia Beach πρώτο στην λίστα των κρατήσεων για το 2017, δημοσίευση στο "Βήμα της Κω" στις 27 Ιανουαρίου 2017.
       "Τα πρώτα στοιχεία από το ιδιαίτερα αξιόπιστο HolidayCheck, όσον αφορά στις κρατήσεις για τα ελληνικά ξενοδοχεία το 2017, αποκαλύπτουμε σήμερα. Βεβαίως ακόμη είναι σχετικά νωρίς, πλην όμως λόγω της αυξημένης ζήτησης που εμφανίζει η Ελλάδα στις...
Ο καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης είναι Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Fondation Chirac, Παρίσι (2011- ). Πληροφορίες για τη δράση του Fondation Chirac μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.fondationchirac.eu/
  Οι Έδρες Ad personam Jean Monnet απονέμονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε: (i) Διακεκριμένους κατόχους Εδρών Jean Monnet που επιδεικνύουν υψηλού και διεθνούς επιπέδου διδακτικό και δημοσιευμένο έργο που επιτεύχθηκε τουλάχιστον εν μέρει έξω...
    Ο καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης είναι Γραμματέας του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη.