Αρχική Ελληνικά Τιμητικές διακρίσεις | Κοινωφελής δράση

Τιμητικές διακρίσεις | Κοινωφελής δράση

Συμμετοχή στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου (ITB), στις 10 Μαρτίου 2017.
    Συμμετοχή στην Κλειστή Συνεδρίαση της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ στις 18 Μαΐου 2017.
Ο καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης είναι Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Fondation Chirac, Παρίσι (2011- ). Πληροφορίες για τη δράση του Fondation Chirac μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.fondationchirac.eu/
  Οι Έδρες Ad personam Jean Monnet απονέμονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε: (i) Διακεκριμένους κατόχους Εδρών Jean Monnet που επιδεικνύουν υψηλού και διεθνούς επιπέδου διδακτικό και δημοσιευμένο έργο που επιτεύχθηκε τουλάχιστον εν μέρει έξω...
Συμμετοχή στο ετήσιο μνημόσυνο του Σωκράτη Φανουράκη στις 9 Ιουλίου 2017 στην Χάλκη.
   Συμμετοχή στην έκτη γενική συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο πλαίσιο της HORECA στις 10 Φεβρουαρίου 2017.
      Το Caravia Beach πρώτο στην λίστα των κρατήσεων για το 2017, δημοσίευση στο "Βήμα της Κω" στις 27 Ιανουαρίου 2017.
     Συμμετοχή στην εκδήλωση για τους υποτρόφους του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, στη Κω στις 15 Ιουλίου 2017.
Επίσκεψη στο Λύκειο Χάλκης "Σωκράτης Φανουράκης"στις 7 Ιουλίου 2017.
  Συμμετοχή στην Ανοικτή Συνεδρίαση της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ στις 18 Μαΐου 2017.