Ο Γιάννης Βαληνάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του W.Martens Centre for European Studies από το 2009. Πληροφορίες για το W. Martens Centre μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ThinkingEurope.eu/
Χαιρετισμός στην εκδήλωση του Ιδρύματος K. Adenauer και του LSE για το BREXIT, 2016-06-16 Σας καλωσορίζω κι εγώ εκ μέρους του Ε .Κ .Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ. Είμαστε -- για όσους δεν το γνωρίζουν -- ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο...
   Βραβευση του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη ως Επιστημονικού Συνεργάτη και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Wilfried Martens Centre for European Studies στις 26 Απριλίου 2017.    
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Τμήματος Νομικής (http://www.unic.ac.cy)
   Συντονισμός εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα "Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης – το γενικό πλαίσιο" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος « Η Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης: Οι εξωτερικές διαστάσεις» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 30...
Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα - Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» που διοργάνωσε το Ευρ. Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 7 Ιουνίου 2017.
      Ο Καθηγητής Βαληνάκης ήταν Senior Research Fellow (2011-2012) και Visiting Senior Fellow  (2012 – 2013) στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics (LSE). Η έρευνα του εκδόθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School...
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη και του οποίου είναι Πρόεδρος μέχρι σήμερα.  Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα...