Αρχική Ακαδημαϊκό Έργο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Πανεπιστημίου Αθηνών

Με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου είναι πρόεδρος του ΔΣ.

Στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα ευρωπαϊκά θέματα μέσα απο μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητές του αποσκοπούν στη μελέτη, διδασκαλία, ενημέρωση και παραγωγή προτάσεων γύρω από τις κυοφορούμενες εξελίξεις στον τομέα της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, γύρω από τη θέση της Ελλάδας μέσα στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον που διαμορφώνεται και την ελληνική Ευρωπαϊκή και εξωτερική πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet δημοσιεύει Κείμενα Πολιτικής με τίτλο The Athens Jean Monnet Papers.