Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα - Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» που διοργάνωσε το Ευρ. Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 7 Ιουνίου 2017.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη και του οποίου είναι Πρόεδρος μέχρι σήμερα.  Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα...
Συμμετοχη στην Γενικη Συνέλευση της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών, στις 28 Φεβρουαρίου 2017
Συμμετοχή στην Ημερίδα "Νέες Τεχνολογίες και Τουρισμός" του Ευρ.Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 20 Μαρτίου 2017.
Strategy Paper SP No 2 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών  
Συμμετοχή στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «60 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση» (1957-2017) στις 15 Μαρτίου 2017.
      Ο Καθηγητής Βαληνάκης ήταν Senior Research Fellow (2011-2012) και Visiting Senior Fellow  (2012 – 2013) στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics (LSE). Η έρευνα του εκδόθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School...
  Ο Γιάννης Βαληνάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του W.Martens Centre for European Studies από το 2009. Πληροφορίες για το W. Martens Centre μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ThinkingEurope.eu/
Χαιρετισμός στην εκδήλωση του Ιδρύματος K. Adenauer και του LSE για το BREXIT, 2016-06-16 Σας καλωσορίζω κι εγώ εκ μέρους του Ε .Κ .Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ. Είμαστε -- για όσους δεν το γνωρίζουν -- ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο...
Strategy Paper SP No 3 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών