Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα - Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» που διοργάνωσε το Ευρ. Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 7 Ιουνίου 2017.
Συμμετοχή στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «60 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση» (1957-2017) στις 15 Μαρτίου 2017.
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Τμήματος Νομικής (http://www.unic.ac.cy)
Strategy Paper SP No 2 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών  
  Ο Γιάννης Βαληνάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του W.Martens Centre for European Studies από το 2009. Πληροφορίες για το W. Martens Centre μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ThinkingEurope.eu/
   Χαιρετισμός και Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – 2ος κύκλος» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 2 Νοεμβρίου 2017.
Συμμετοχή στην Ημερίδα "Νέες Τεχνολογίες και Τουρισμός" του Ευρ.Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 20 Μαρτίου 2017.
     Συμμετοχή στην εκδήλωση "Ανάπτυξη από τη Θάλασσα, Ρόλος και Περιορισμοί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων" που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 3 Ιουλίου 2017 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Strategy Paper SP No 3 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών
  Συμμετοχή στην επετειακή εκδήλωση των 10 ετών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.