Χαιρετισμός και Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – 2ος κύκλος» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στις 2 Νοεμβρίου 2017.
Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα "Ιστορικό πλαίσιο των μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών προς την ΕΕ" που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στην Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 6 Νοεμβρίου 2017.
Strategy Paper SP No 1 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Τμήματος Νομικής (http://www.unic.ac.cy)
  Συμμετοχή στην επετειακή εκδήλωση των 10 ετών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 2000, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη και του οποίου είναι Πρόεδρος μέχρι σήμερα.  Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας, της διδασκαλίας και της ενημέρωσης στα...
Strategy Paper SP No 3 του Καθηγ. Γιάννη Βαληνάκη Προέδρου Ευρωπαικού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών
     Συμμετοχή στην εκδήλωση "Ανάπτυξη από τη Θάλασσα, Ρόλος και Περιορισμοί των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων" που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 3 Ιουλίου 2017 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
      Ο Καθηγητής Βαληνάκης ήταν Senior Research Fellow (2011-2012) και Visiting Senior Fellow  (2012 – 2013) στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics (LSE). Η έρευνα του εκδόθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School...